Nu een deel van de corona-maatregelen is ingetrokken, gaan we ervan uit dat er in de kerk weer maximaal acht koorzangers mogen zingen. Komende zaterdag, 28 november, geeft een deel van Entre-Deux acte de présence. Op zondag 6 december zingt een deel van Het Parochiekoor. Ik ben blij dat deze koren de draad weer konden oppakken. Zo kunnen ze zich ook weer voorbereiden op de kerstvieringen. Hoeveel mensen er in de kerk mogen zitten met kerst, dat is nog onduidelijk. Wel zijn er kerstvieringen gepland: op kerstavond om 19.00 uur met Het Parochiekoor en om 23.00 uur met Entre-Deux. Op eerste kerstdag is er om 10.00 uur weer een viering met Het Parochiekoor. In de volgende Rotonde hoop ik meer duidelijkheid te kunnen scheppen.