Paus Franciscus stelde enkele jaren geleden de jaarlijkse Caritaszondag in, twee weken voor het begin van de Advent. Dit jaar viel die zondag dus op 15 november. Op die dag werd er in de kerken wereldwijd gecollecteerd voor de Caritas-stichtingen. Iedere parochie beschikt over een dergelijke stichting. In Nederland noemen we deze stichtingen PCI’s oftewel Parochiële Caritas-instellingen. Deze zijn er voor mensen die tussen wal en schip vallen, mensen die een financieel steuntje in de rug nodig hebben, maar daarvoor nergens anders terecht kunnen. De PCI’s doen hun werk zonder aanzien des persoons en veelal in stilte. Daardoor zijn ze bij parochianen en hulpvragers weinig bekend. Dat mag in deze coronatijd wel veranderen, want er komen nu ongetwijfeld meer mensen in geldproblemen. Te verwachten valt dat er vaker een beroep zal worden gedaan op de PCI. Daarom is het goed dat de PCI er nog steeds is. Armoede, geldnood, het is van alle tijden. Het valt niet weg te organiseren. Daarom moeten er noodpotjes zijn die niet leeg raken. Maar als er dan maar dertig mensen in de kerk mogen zitten, zoals op deze ‘zondag van de armen’ het geval was, dan begrijpt u wel dat dat potje door de collecte in de kerk niet veel voller geworden is. Giften zijn dus welkom en hulpvragen eveneens. Als u iemand kent die financiële steun nodig heeft, schroom dan niet om mij dit te laten weten. En wilt u de PCI met een gift steunen, dan kan dat op bankrekening NL58 RABO 0340 1957 62 t.n.v. PCI Obdam.