Kerstmis in de kerk

Op het kerkplein staan alweer twee grote kerstbomen. In de kerk hangt de adventskrans en zijn de linten die er hingen vanwege mijn priesterwijding weggehaald. Er wordt plaatsgemaakt voor kerstversiering, de kerstboom en de stal. We beleven nog de derde en vierde zondag van de advent en dan is het zover. Deze keer verloopt Kerstmis in de kerk anders dan anders: geen viering met kinderen op kerstavond, geen leden van Muzieklust die kerstliederen spelen tussen de vieringen door, geen viering met Sing@Victor en ook geen kerst voor de allerkleinsten op Tweede Kerstdag. Voor de vieringen die wel doorgaan is een toegangskaart verplicht, want er mogen maar dertig mensen in de kerk zitten. Als er een versoepeling van de maatregelen komt, dan passen we ons daaraan uiteraard aan.

Kerk op Eerste Kerstdag open

Om veel mensen de gelegenheid te geven om naar de kerk te gaan, blijft de kerk op Eerste Kerstdag na de viering van 10.00 uur open tot 14.00 uur. U kunt dus in de loop van de ochtend of vroeg in de middag komen om even te bidden of de kerststal te bekijken. Voor kinderen is er een kleurplaat en iets lekkers. Op Tweede Kerstdag is de kerk dicht. Op zondag 27 december is er weer een gewone viering om 10.00 uur.

Oudejaarsavond

Het is een goede gewoonte om op de laatste avond van het jaar naar de kerk te gaan om zo het afgelopen jaar nog eens de revue te laten passeren. Dat kan ook dit jaar. Op Oudejaarsavond is er om 19.00 uur een viering met cd-muziek. En op de ochtend van 31 december is er een zgn. Kapelviering, eveneens met cd-muziek. Oudjaar is een goede gelegenheid om God te danken voor alles wat wij in hat afgelopen jaar mochten ontvangen en onze zorgen voor het nieuwe jaar bij Hem neer te leggen. Op Nieuwjaarsdag is er geen viering.

Kapelvieringen

De Kapelvieringen worden niet gehouden in de Marcuskapel, omdat het daar niet mogelijk is om ons te houden aan de anderhalve-meter-regel. We zijn daarom uitgeweken naar de kerk, waar vrijwel iedere donderdag een Kapelviering plaatsvindt. Dit jaar zijn er nog Kapelvieringen op de donderdagen 17 en 31 december, telkens om 9.00 uur ’s ochtends. Op donderdag 24 december is er geen Kapelviering.