In 2021 vraagt Vastenaktie aandacht voor beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.
Een thema dat perfect aansluit bij de visie van Bake for Life, een volwaardige bakkerijopleiding die ervoor moet zorgen dat Oegandezen niet alleen weten hoe ze een brood moeten bakken, maar ook kennis hebben over de werking van grondstoffen, kostprijsberekeningen, boekhouding en hygiëne. Dat is Bake for Life College.
Het is een opleiding waarbij de studenten praktijk en theorie zullen combineren.
In klassen van ongeveer 20 personen doorlopen de leerlingen de 3-jarige opleiding in blokken van 3 maanden. Daarbij leren ze om te gaan met de grondstoffen en te werken aan de  werkbank en natuurlijk te bakken, met daarbij het rijsproces en de werking van de oven. Maar ook hygiëne en boekhouding zullen niet ontbreken.
Er is gekozen voor modules, omdat de studenten niet altijd in staat zijn om het hele traject te doorlopen als ze bijvoorbeeld thuis nodig zijn. Vaak heeft de hele familie mee gespaard om het voor iemand mogelijk te maken de opleiding te volgen. Want de studenten betalen wel gewoon schoolgeld. Dat is nodig om de boel draaiende te houden. Mocht iemand voortijdig de opleiding verlaten, dan kunnen ze met een module op zak, thuis tóch een winkeltje opzetten en gaan bakken.

De komende weken zal er achterin de kerk een collecteschaal staan, waarin geld wordt ingezameld voor de stichting Bake for Life. Op zaterdagavond 13 maart zal Marleen Pater, de oprichtster van deze stichting, tijdens de viering het een en ander vertellen over de projecten waar het geld naar toe gaat. Vastenactie Nederland vermeerdert de opbrengst voor Bake for Life met 50%. Uw gulden wordt dus een daalder waard als u aan Vastenactie Nederland doneert voor dit project. Het rekeningnummer is: IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie den Haag o.v.v. project nr. 401618 Bake for Life.