Op zaterdag, 13 maart, zou Marleen Pater in de viering komen vertellen over de stichting Bake for Life. Voor enkele projecten van deze stichting zamelen we dit jaar geld in tijdens de Vastenactie. Maar nu de coronamaatregelen op veel plaatsen versoepeld zijn, zag zij plotseling een mogelijkheid om zelf naar Oeganda te gaan en daar de projecten te bezoeken. Ze heeft echter een goede vervanger gevonden: Remon Feld. Tot het einde van de veertigdagentijd staat er achterin de kerk een collecteschaal, waarin u geld kunt deponeren voor Bake for Life. Als u liever geld overmaakt, dan kan dat op de rekening van Vastenactie Nederland in den Haag. Vastenactie Nederland vermeerdert de opbrengst voor Bake for Life met 50%. Uw gulden wordt dus een daalder waard als u aan Vastenactie Nederland doneert voor dit project. Het rekeningnummer is: IBAN: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie den Haag o.v.v. project nr. 401618 Bake for Life.