Over de opbrengst van de actie Kerkbalans zijn we tot nu toe tevreden. Ondanks dat de enveloppen niet werden opgehaald, is het totaal van alle bijdragen dit jaar vrijwel gelijk aan dat van vorig jaar. Dat is voornamelijk te danken aan de gulle gevers, maar toch ook voor een deel aan de mensen die de actie hebben voorbereid. Ieder jaar, als de lopers hun tasjes met enveloppen thuisbezorgd kregen, was er al heel wat gebeurd. En als de gevulde enveloppen teruggebracht waren, moest er weer van alles gebeuren. Al deze werkzaamheden, grotendeels van administratieve aard, worden zorgvuldig gedaan door onze werkgroep Kerkbalans.

Zeventien jaar lang namen John en Anja Koning hierbij het voortouw. Hun werk begon in september met het bestellen van alle benodigdheden voor dat jaar. Daarna organiseerden zij een bijeenkomst waarin de taken onder de werkgroepleden werden verdeeld, maar John en Anja deden het meeste werk zelf. Begin januari stencilde Anja de brieven. Daarna kwam op een woensdagochtend de werkgroep bij elkaar om de enveloppen klaar te maken. Na het ophalen van de bijdragen moest er veel geteld en geadministreerd worden. Dat namen John en Anja weer grotendeels voor hun rekening. Maar dit jaar hebben zij afscheid genomen van de werkgroep. Vorig jaar hadden ze al aangekondigd dat dit hun laatste jaar zou worden. En hoewel we dus gewaarschuwd waren, is er nog niet iemand gevonden die hun werk helemaal wil overnemen.
Tot overmaat van ramp besloten ook twee andere leden uit de werkgroep te stappen. Annie Zwart hield het na ruim tien jaar voor bekeken. Zij was actief in het praktische werk en was ook loper. En ook Astrid Wittebrood, nog maar vier jaar lid van de werkgroep, besloot ermee op te houden. Astrid bracht een schat aan ervaring mee vanuit haar werk als parochiecoördinator in de Egmonden, waar zij eveneens betrokken is bij het organiseren van de actie Kerkbalans. Van de tips die zij gaf, is dankbaar gebruik gemaakt. Zo hebben we op haar advies gekozen voor een duidelijk startmoment van de actie, waarbij de lopers onder het genot van een kopje koffie hun tasjes aangereikt krijgen in de pastorie, waarna we de kerkklokken luiden als teken dat de actie begonnen is.
John, Anja, Annie en Astrid, voor jullie was het de laatste actie Kerkbalans als werkgroeplid. We zullen jullie niet met klokgelui uitluiden, maar we willen jullie wel hartelijk bedanken voor jullie inzet in de afgelopen tijd.
Gelukkig zijn er in de laatste jaren twee nieuwe werkgroepleden bijgekomen: Jan ten Berge en Gerda Nanne. Samen met Ellen de Boer, die namens de Parochieraad in de werkgroep zit, zullen ze proberen de werkzaamheden voort te zetten.

De actie Kerkbalans is van levensbelang voor de parochie. In 2020 zijn vrijwel alle andere inkomsten weggevallen en ook dit jaar zullen de inkomsten uit andere bronnen beduidend minder zijn dan we gewend waren. Daarom is versterking van de werkgroep dringend noodzakelijk. Wie zich geroepen voelt enkele administratieve taken voor de actie Kerkbalans op zich te nemen, kan zich aanmelden via een telefoontje naar de pastorie. John, Anja, Astrid en Annie, jullie wil ik nogmaals hartelijk bedanken voor het werk dat jullie voor de actie Kerkbalans hebben gedaan.