Het stuk in de Rotonde en op de website over het ontslag van het Regiobestuur heeft nogal wat vragen opgeroepen. Daarom wil ik nu wat uitgebreider op de ontstane situatie ingaan. Veel mensen dachten dat het bestuur van onze parochie was ontslagen. Dat is niet helemaal juist. Tot voor kort had iedere parochie zijn eigen bestuur. Dat is niet meer zo sinds het ontstaan van regio de Waterkant. Dit samenwerkingsverband van parochies kreeg één bestuur waaronder alle parochies van de regio vielen. Het bestuur van de Waterkant was dus formeel ook het bestuur van de Sint Victorparochie. Dat bestuur is nu ontslagen, c.q. opgestapt. De lopende zaken in de parochie werden echter behartigd door de Parochieraad en die kan gelukkig gewoon door functioneren. Win Bijman was onze vertegenwoordiger in het Regiobestuur en hij was voorzitter van de Parochieraad. Als lid van het Regiobestuur is hij nu ontslagen, maar als voorzitter van de Parochieraad blijft hij aan. Zo is het ook met de andere parochies. De Parochieraden gaan door, maar het overkoepelende bestuur dat we hadden, is weg. Nico Knol was pastoor van onze regio en voorzitter van het Regiobestuur. Hij heeft die functie neergelegd, maar blijft zijn pastorale werk doen, vooral in de Goorn en Ursem.

Hoe nu verder…
Álvaro, Nico en ik zijn nu alle drie tot pastoor benoemd, waarbij Álvaro moderator is, d.w.z. voorzitter van het pastoresteam en ook voorzitter van het regiobestuur. Om een functionerend bestuur te hebben, moest er een secretaris/penningmeester komen. De bisschop heeft daartoe dhr. Cees Backer uit Velsen-Noord benoemd. Hij heeft tevens mij benoemd tot vicevoorzitter. Het is de bedoeling dat de taken van mij en van Cees Backer zo spoedig mogelijk worden overgenomen door mensen uit onze eigen regio. Zolang die zich niet aandienen, nemen Álvaro, Cees Backer en ik de honneurs waar. Er liggen nog een aantal dossiers bij de bisschop die wij tot een goed einde hopen te brengen. Het dossier dat voor ons het meest van belang is, is dat van de Marcuskerk in Hensbroek. U weet dat we op de grond van de Marcuskerk sociale woningbouw wilden realiseren en dat het Bisdom daar bezwaar tegen had. Wij zullen opnieuw met het Bisdom in gesprek gaan om het plan, waarover al overeenstemming was bereikt met de gemeente en een projectontwikkelaar, alsnog voor elkaar te krijgen. Zo zit je dan ineens weer vergaderingen voor te bereiden… Ik heb dit soort werk ook wel gedaan toen ik bij het Dekenaat werkte en heb er geen hekel aan, maar het is toch eigenlijk niet waar je als priester toe geroepen bent. Ik hoop dat we spoedig bestuursleden vinden: mensen die zich verantwoordelijk voelen, niet alleen voor hun eigen parochie, maar ook voor het reilen en zeilen van de andere kerken in onze regio. We hebben elkaar nodig, is het niet nu, dan toch zeker in de toekomst. Als u iemand weet die geschikt is voor een bestuurstaak in onze regio, of als u daar zelf wel voor voelt, laat het mij gerust weten. We hebben voor het bestuur van de Waterkant dringend mensen nodig.