Deze maand zouden er op de pastorie twee avonden worden gehouden voor groepen vrijwilligers. Door de aanscherping van de coronaregels werden wij genoodzaakt deze avonden af te gelasten. In de loop van het volgend jaar zullen we opnieuw proberen iets voor onze vrijwilligers te organiseren. We houden onze vrijwilligers graag in ere, maar nu staan eerst de avonden op het programma die in het kader van de veiling georganiseerd worden. Als het weer kan, vindt de bierproefavond in januari plaats en de klaverjas- en keesavonden in februari. We zijn blij dat de veiling zelf in elk geval weer gehouden kon worden. Uiteraard zijn we ook blij met het eindbedrag dat de veiling dit jaar heeft opgeleverd. Graag wil ik het veilingcomité bedanken voor de goede organisatie. Ondanks het feit dat de veiling vóór middernacht afgelopen moest zijn, is het uitstekend gegaan. Ook iedereen die heeft meegewerkt aan de voorbereiding of aan de avond zelf wil ik hartelijk bedanken. En uiteraard de gevers en de kopers, door wie de veiling ook dit jaar weer een succes is geworden, dank u wel!