Het geloof is niets waard als je het niet weet om te zetten in daden van naastenliefde. Dat geldt voor ieder van ons persoonlijk, maar het geldt ook voor ons als parochiegemeenschap. Daarom is er in iedere parochie, en dus ook bij ons, een parochiële caritasinstelling (PCI). De PCI beheert geld dat bedoeld is om die mensen in Obdam en Hensbroek te ondersteunen die dat nodig hebben. Vragen om financiële steun worden bekeken zonder aanzien des persoons. Het geld van de PCI is dus niet alleen bedoeld voor parochianen. Eéns per jaar wordt er in de kerk een collecte gehouden voor de PCI. Dat was afgelopen zaterdagavond. Maar aangezien er die avond maar weinig kerkgangers waren, wil ik het rekeningnummer van de PCI ook hier vermelden. Tevens wil ik erop wijzen dat hulpvragen altijd welkom zijn. Bent u of kent u iemand die financiële steun nodig heeft en daarvoor nergens anders terecht kan, schroom dan niet om dit bij mij te melden. Het spreekt vanzelf dat uw aanvraag vertrouwelijk wordt behandeld. U kunt de PCI van de Sint Victorkerk steunen via IBAN NL58 RABO 0340 1957 62 t.n.v. PCI Obdam.