Als u de kerkklokken zaterdag rond 12.00 uur heeft horen luiden, dan is de jaarlijkse actie Kerkbalans weer van start gegaan. Als u parochiaan bent van de Sint Victorkerk, dan ontvangt u binnenkort de bekende envelop weer in uw brievenbus met het verzoek om een donatie voor onze kerk. Ik beveel deze actie van harte bij u aan. Er is nu eenmaal geld nodig om de boel draaiende te houden, ook al kunnen er door de beperking van het aantal kerkgangers, momenteel niet veel mensen van profiteren. De energiekosten stijgen, terwijl het aantal gelegenheden waarbij de kerk warm gestookt moet worden, niet minder wordt. De kapelvieringen bijvoorbeeld, die we altijd konden houden in onze dagkapel, moeten nu, ondanks het relatief kleine aantal bezoekers, gehouden worden in de kerk. Dat levert veel extra stookkosten op, zonder dat daar extra inkomsten tegenover staan. Daarom is het van groot belang dat de actie Kerkbalans breed wordt gesteund. We kunnen alle bijdragen, of ze nu groot zijn of klein, goed gebruiken. Bij voorbaat hartelijk dank!