Er zijn mensen die lijken te denken dat het Kerstfeest ver voor Sinterklaas al begint en dat het na Tweede Kerstdag meteen afgelopen is. In de kerk denken we daar anders over. Kerstmis begint in de nacht waarin we de geboorte van Jezus gedenken. In veel gezinnen gingen de kinderen dan ook pas na de Nachtmis het Kerstkindje in de kribbe leggen. Zo hoorde dat. En het Kerstfeest duurde minstens tot Driekoningen. Maar in zuidelijke landen maken ze het nog veel bonter. Ik was een keer in januari in Napels. Overal in kerken en op pleinen stonden daar nog kerststallen of zelfs hele kerstdorpen. Nibbixwoud ligt niet zo heel zuidelijk, maar pastor Álvaro heeft die gewoonte daar mee naar toe genomen en ook hij zet daar nu ieder jaar een kerstdorp neer in de kerk. Het Kerstfeest duurt volgens oude tradities 40 dagen en eindigt dus pas op 2 februari, op het feest van Maria Lichtmis.
Hoe houden we het vol om in de kerk zo lang Kerstmis te vieren… Dat doen we door op de zondagen verhalen te lezen waarin steeds duidelijker wordt wie en wat Jezus is. Op zondag 2 januari kwamen de drie koningen naar de stal. Zo werd duidelijk dat Jezus er niet enkel is voor de Joden, maar dat ook ‘heidenen’ hem mogen aanbidden. Op zondag 9 januari vierden we de doop van Jezus in de Jordaan, waarbij de hemel openging en een stem uit de hemel klonk die zei: jij bent mijn welbeminde Zoon in wie Ik vreugde vind. En komende zondag gedenken we dat Jezus zijn eerste wonderteken deed. Op een bruiloft in Kana fluisterde zijn moeder Hem toe: ‘ze hebben geen wijn meer!’ Jezus leek eerst wat afhoudend te reageren, maar veranderde toch het water dat in zes grote kruiken zat in wijn. En wat voor een wijn! En hoeveel… We drinken er nog steeds van! Jezus schenkt ons goede wijn. Op Hem mogen we vertrouwen, ook onder moeilijke omstandigheden. Hij is Gods Zoon, voor wie de hemel openging en die ook voor ons de hemel zal openen. Laten we hoopvol blijven. We kunnen nu misschien niet leven zoals we dat graag zouden willen, maar daarom hoeven we ons nog niet te laten overmannen door pessimisme of onverschilligheid. De wijn is niet op. Het glas is minstens half vol.