Veertien jaar geleden heeft pastor Paul de MOV-groep opgericht. MOV staat voor Missie, Ontwikkeling en Vrede. Misschien herinnert u zich de stamppottenmaaltijd in de Brink die twee jaar geleden, net voor de coronacrisis, gehouden werd voor stichting Step One. Dat was een initiatief van de MOV-groep. Ook het optreden van onze Syrische dorpsgenoot Nour tijdens een viering in de kerk, was bedacht door de MOV-groep. Dat optreden vond plaats in het kader van de Vredesweek. De dames die nu de MOV-groep vormen, zijn al lid vanaf het begin. Zij willen er langzamerhand mee stoppen, maar zouden voor die tijd graag enkele nieuwe mensen inwerken. Zij verzorgen nog de vastenactie, die dit jaar gehouden wordt voor Bake for Life, ze zijn betrokken bij de Vredesweek en ze zetten de Adventsactie dit jaar nog op touw. Daarna houden zij op. Als u bereid bent om zich voor deze doelen in te zetten, dan kunt u vanaf nu met de MOV-groep meedoen. Hebt u hiervoor belangstelling, dan kunt u bellen of mailen met pastor Bert:
pastorbert@sintvictorparochie.nl  – 0226 451203  – 06 27318504