Afgelopen zondag is in alle parochiekerken van de Waterkant een brief voorgelezen van pastor Nico Knol, waarin hij zijn vertrek aankondigt uit onze regio. Hij schrijft onder meer:

Vorig jaar polste de bisschop me of ik bereid zou zijn om na de grote ‘klus’ van 9 en later 11 parochies bij elkaar te brengen onder een nieuwe bestuursstructuur en na bijna 11 jaar pastoraat in West-Friesland een nieuwe benoeming te accepteren. In juli dit jaar zouden er vacatures in ons bisdom ontstaan waar hij passende pastores voor zocht. Een van die vacatures is in de grote en ook actieve parochie van de heilige Augustinus in Amsterdam-Noord. Omdat er meerdere pastoors betrokken zijn bij deze vacatures en om ervoor te zorgen dat iedereen genoeg bedenktijd zou krijgen moest ik er tot deze week het zwijgen toe doen. Dat was moeilijk want ondertussen gebeurde er van alles in onze regio en ging het pastorale werk gewoon door.
Na bedenktijd en overleg en een aantal gesprekken met degene die ik zou mogen opvolgen heb ik besloten om de nieuwe benoeming te accepteren. Of er voor mij nog een opvolger komt is onzeker. Gelukkig zijn er hier veel mensen met kennis van zaken die onze parochies en het pastoraat blijven dragen … maar weet dit wel, onze pastores kunnen hun zending alleen waarmaken als jullie hen – net zoals bij mij – goed ondersteunen en samenwerken met de buurtparochies.
De komende tijd zal ik besteden aan het afronden van mijn taken en het overdragen van pastorale zaken aan het pastoraatteam van De Goorn en het pastoresteam. En dan komt er dat onvermijdelijk moment van de laatste viering…. dat zal zijn in het weekend van 18 en 19 juni …
Nu al wil ik jullie allemaal en m’n collega’s duizend maal dankzeggen omdat je mij de kans gaf jullie pastoor en collega te worden en te zijn.

Hartelijke groeten van mij,
pastor Nico