Mocht de zomer maar tot eind december duren… Het is een verzuchting van velen, van ons allemaal misschien wel. Want hoewel de warmte ons soms te gortig kan worden, is de zomer toch verreweg de mooiste tijd van het jaar, alleen al omdat het ’s avonds buiten vaak zo aangenaam is. Het woord ‘zomerrooster’ dat wij in onze regio bedacht hebben voor de maanden na het vertrek van pastor Nico Knol, heeft dan ook de klank van vakantie. Maar niets is minder waar. Er moet door de pastores en andere voorgangers hard gewerkt worden om ieder weekend weer de vieringen in alle parochies en zorgcentra rond te krijgen. We hoopten op een opvolger voor pastor Nico, zodat we dit niet langer dan een zomer hoefden vol te houden, maar die hoop bleek ijdel. De bisschop deelt onze zorgen, maar is niet in de gelegenheid om een priester of pastoraal werker naar dit deel van West-Friesland te sturen.

En dus… gaan we maar door met ons zomerrooster, in elk geval tot eind december. In onze kerk blijft de begintijd van de viering op zondag 9.30 uur, zodat de voorganger daarna naar een andere parochie kan gaan om daar om 11.00 uur een viering te doen. 9.30 uur is nog niet zo’n gekke tijd, zeker niet in de zomer. En ik heb vorige week gemerkt dat er nauwelijks minder kerkgangers waren dan anders. Het zal dus wel wennen. Maar we blijven ernaar streven hier en ook in de andere parochies de vieringen weer om 10.00 uur te laten beginnen. De tijd zal leren of dat weer gaat lukken.