‘Zie je mijn huis?’, ‘Waar woont mijn oma?’, ‘Ja, daar, ik zie de kerktoren van Hoogwoud!’, ‘En die van De Weere ook?’, ‘Nee, die is om het hoekje, daar kunnen we niet staan’.
Zo maar een aantal opmerkingen van de vormelingen uit Obdam, Hoogwoud en De Weere, toen ze 22 juni buiten op de omgang van de kerktoren van de Sint Victor stonden. Het was één van de indrukwekkende momenten van het vormseltraject, want vrijdag 17 juni hebben de elf vormelingen het sacrament van het heilig Vormsel ontvangen van bisschop Hendriks in de heilige Lambertuskerk te De Weere.

Bisschop Hendriks kwam binnen met zijn rode kazuifel (mantel) om, mijter op zijn hoofd en staf in de hand. Menig gelovig kind keek vol verbazing naar hem, om dan fluisterend tegen mama of papa te zeggen dat Sinterklaas er is.
Het thema van de vormselviering was: ‘We are all connected’ (we zijn allemaal verbonden). En dat kan het beste laten zien worden door middel van een geraamte, die daarvoor in de kerk was. Immers, alle botten zijn met elkaar verbonden, het een kan niet zonder het ander. De vormelingen hebben met medewerking van het geraamte laten zien dat je voetbeen verbonden is met je hielbeen, en die weer met je enkelbot, die met je beenbot, die met je kniebot, die met je dijbeen, die met je heupbot, die met je ruggengraat, die met je schouderbeen, die met je nekbeen en die met je hoofdbeen. Van onder naar boven en van boven naar onder is zo alles met elkaar verbonden, het een kan niet zonder het ander om goed te functioneren. Het is net zoals wij mensen elkaar nodig hebben, iedereen heeft kwaliteiten die ons verbindt met andere mensen.
En dat verwees weer naar de muur van bakstenen die ook aanwezig was in de kerk. Elke vormeling heeft een werk van barmhartigheid op een baksteen getekend, om daarmee het Rijk van God op te bouwen. Want door een hongerige te eten te geven, een dorstige te drinken, een naakte te kleden, zieken en gevangenen te bezoeken, vreemdelingen op te nemen en doden te begraven, laat je zien dat er verbondenheid is tussen de mensen. De een kan niet zonder de ander. En wanneer we daarvoor open staan, kunnen we terecht zeggen: ‘We are all connected!’

Pastor Anne-Marie van Straaten