10 Oktober was het zover, de finale avond van de Rabo Club Support van de Rabobank.
Voor vele clubs en stichtingen was een bijeenkomst georganiseerd, in hotel restaurant van de Valk in Hoorn.
Wij vroegen u in de afgelopen maand om uw stem uit te brengen voor onze Sint Victorkerk. Via de website, de Rotonde en vanaf de preekstoel tijdens de vieringen, deden we deze oproep en… u heeft ons gesteund. De opzet om voor club of stichting geld te verdienen is geslaagd.
Elke stem leverde geld op. In totaal hebben wij het mooie bedrag van €331,35 in ontvangst mogen nemen. Hiervoor willen wij u hartelijk danken. We hopen voor het volgend jaar weer op uw stem te mogen rekenen en natuurlijk ook die van nog vele andere parochianen.

Parochieraad St.Victor