In de viering van zaterdagavond 12 november is een collecte gehouden voor onze PCI, de Parochiële Caritas Instelling. Ik verwacht dat in deze winter meer dan in de afgelopen jaren een beroep zal worden gedaan op dit fonds, dat bedoeld is om inwoners van Obdam en Hensbroek die tussen wal en schip dreigen te vallen financieel te steunen. Ik beveel daarom de PCI nogmaals van harte bij u aan.
Uw bijdrage is welkom op bankrekening NL58 RABO 0340 1957 62 t.n.v. PCI Obdam.