De afgelopen twee jaar kon het niet doorgaan vanwege corona, maar nu mocht het weer. Ik was benieuwd of er na zo’n lange tijd toch weer kinderen met hun lampions naar de kerk zouden komen om daar een begin te maken met hun jaarlijkse rondje langs de huizen van buren, vriendjes en vriendinnetjes en familie. Maar mijn vrees was ongegrond. De traditie was nog niet vergeten. Er waren zeker tachtig kinderen in de kerk, plus uiteraard vaders, moeders, opa’s en oma’s. Onder de bezielende leiding van Hanneke en Valentin Ocheda en Erna Rood werden er Sint Maarten-liederen gezongen. Hanneke vertelde het verhaal van Sint Maarten die zijn halve mantel schonk aan een bedelaar. John Appelman en Jan Beentjes zorgden ervoor dat dit verhaal op aansprekende wijze werd uitgebeeld. Zo werd dit een gezellig begin van een avond met mooi Sint Maarten-weer.