Op zondag 20 november zijn, tijdens de viering van Sint Cecilia, twee jubilarissen gehuldigd.
In de vierstemmige mis voor een gemengd koor van Frans Schubert, heeft organiste Gerie Dignum samen met de koorleden voor een prachtige viering gezorgd.
Pastor Bert Glorie sprak Jan Dekker en Lucia Neefjes- van Duin toe. Jan is maar liefst 60 jaar trouw als tenor aan het Parochiekoor. Daarvan heeft hij 33 jaar de functie van penningmeester vervuld en was hij 17 jaar de voorzitter. Daarom werd hij onderscheiden met het gouden aanvullend insigne van Sint Gregorius en de daarbij behorende oorkonde.
Lucia Neefjes – van Duin zingt al 50 jaar als alt bij een kerkkoor. Zij heeft een korte uitstap gemaakt naar het Marcuskoor in Hensbroek en keerde daarna weer terug naar het Parochiekoor. Zij kreeg de Gregorius kaars met bijbehorende oorkonde overhandigd. Win Bijman, voorzitter van de Parochieraad, sprak zijn lof ook uit over beiden en overhandigde na de versierselen aan ieder een boeket bloemen.
De huldiging werd tot slot feestelijk afgesloten door Jos Mulder, de schoonzoon van Jan Dekker. Hij blies op zijn saxofoon het prachtige lied ‘Somewhere over the rainbow’, waarmee symbolisch de mensen werden herdacht, die niet meer bij deze huldiging aanwezig waren. Een emotioneel maar prachtige afsluiting van een heel mooi moment.

Gerda Wester