Dit jaar mocht ik een volwassen man voorbereiden op het Heilig Vormsel. Vier weken voordat het Vormsel zou plaatsvinden, kwam hij met die vraag bij mij. Het moest dus snel gebeuren, en dat terwijl het voor mij de eerste keer was dat ik dit ging doen. Ik vroeg hem om vier avonden bij mij te komen om over het geloof te praten. We zouden het hebben over de zeven sacramenten, de geloofsbelijdenis, het Onze Vader en het Wees Gegroet. Aldus geschiede, maar al tijdens de eerste avond begon er bij mij iets te knagen. Was dit het nu? Een verhaal over ingewikkelde zaken dat bijna helemaal van mijn kant kwam? Nee, dat kon niet, dat was niet genoeg. Pas toen ik de vierde avond aan het voorbereiden was, zag ik de oplossing. We moesten samen bidden! Geloof is immers vooral een kwestie van meedoen. Zo deden we het toch ook met de Eerste Communicantjes? Daar beginnen we in de eerste bijeenkomst met het maken van het kruisteken en het bidden van het Onze Vader, hoe moeilijk dat gebed voor de kinderen ook mag zijn. Zo moest ik het hier dus ook doen. En plots schoot me te binnen dat we dat het beste konden doen aan de hand van de rozenkrans. Dan heb je meteen houvast, want je hebt iets in je handen. Nou ben ik zelf niet zo’n rozenkransbidder. Sterker nog, ik bleek er hier op de pastorie niet eens eentje te hebben. Dus gauw pastor Álvaro gebeld. Die kon me vast en zeker uit de brand helpen. En inderdaad, nog diezelfde middag bracht hij twee mooie houten rozenkransen, gekocht en gezegend in Jeruzalem.

Wat wou ik nog meer! Zo konden we, nadat ik er wat over had verteld, op de laatste voorbereidingsavond voor het Vormsel samen een tientje van de rozenkrans bidden. De minuten dat we samen aan het bidden waren, vormden het meest intieme en breekbare moment van de hele voorbereiding. Ik weet nu dat je, als je onbevangen de rozenkrans durft te bidden, klaar bent om gevormd te worden. En ik hoef me bij deze man niet af te vragen of hij dat thuis, samen met zijn aanstaande echtgenote, ook nog wel zal doen, want hij vertelde me opgetogen dat zij allebei al een rozenkrans hadden, gekocht en gezegend in het Vaticaan.

Ja, die goeie ouwe rozenkrans, daarin komt alles bij elkaar wat je voor een goed gebedsleven nodig hebt: de geloofsbelijdenis, het Onze Vader, het Wees Gegroet en de geheimen die je tijdens het bidden kunt overwegen. Maar het kan even duren, voordat je dat hebt ontdekt.