Op zaterdag 23 maart om 19.00 uur is er een Gezinsviering met medewerking van het koor Sing@Victor en pastor Bert. Je bent van harte welkom om met je versierde Palmpasenstok naar de kerk te komen. We gaan met z’n allen een paar rondjes door de kerk lopen zodat iedereen kan zien wat voor moois je ervan gemaakt hebt. Verder luisteren we naar het verhaal van Palmpasen en kijken naar een film met de Zandtovenaar.
Om het jullie gemakkelijk te maken zijn er houten kruisen af te halen, die je dus alleen nog hoeft te versieren. De kruisen zijn op te halen voor of na de vieringen van de komende weekenden en op dinsdag- en donderdagochtend tussen 9.00 en 11.00 uur en dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. Natuurlijk kun je het kruis ook eenvoudig zelf maken!
Na afloop van de viering mag je de stok weggeven aan iemand die oud of ziek is of heel speciaal voor je. Veel plezier met het versieren en graag tot 23 maart!

De symboliek van de Palmpaasstok

Houten kruis: verwijst naar wat er op Goede Vrijdag zal gebeuren met Jezus, die zal sterven aan het kruis. Op Palmzondag weten de mensen dat nog niet; dan is het nog feest.
Buxustakjes: staan symbool voor de palmtakken waarmee de mensen langs de weg stonden toen Jezus Jeruzalem binnentrok. Ze zijn symbool voor eeuwig leven.
Broodhaantje: verwijst naar het Laatste Avondmaal en de haan zelf is de haan die straks, wanneer Jezus gevangen genomen is, zal kraaien als Petrus Jezus zal hebben verloochend. Ook verwijst de haan naar de paasmorgen, de ochtend van de Verrijzenis. De haan is de eerste die de paasmorgen begroet.
Slingers van rozijnen of krenten: verwijzen naar de wijn van het Laatste Avondmaal. 12 rozijnen verwijzen naar de 12 vrienden van Jezus.
Eieren: een teken van nieuw leven, en verwijzen zo naar de verrijzenis, naar Pasen.

De Werkgroep Gezinsviering