Twee weken geleden werden in Wognum voor de vijftigste keer de ontmoetingsdagen gehouden, het voormalige ziekentriduüm. Het is teruggebracht tot twee dagen en de mensen die er komen zijn lang niet allemaal ziek. Het zijn eigenlijk twee mooie dagen geworden voor iedereen die maar komen wil. Pastor Álvaro en ik waren uitgenodigd om voor te gaan in de vieringen. Dat betekende voor mij op vrijdag- en op zaterdagochtend een Eucharistieviering waarin ik de preek mocht houden. Er heerst op zulke dagen altijd een bijzondere sfeer, met enerzijds de mensen die begeleiding nodig hebben en anderzijds de vrijwilligers die voor hen klaarstaan. Net als in Lourdes voel je dat alles erop gericht is om het de zieken naar de zin te maken. Zelf voel ik me door mijn beperking verwant aan de zieken. Ook voor mij is het een verademing om in zo’n omgeving te zijn. Ik voel me op zulke dagen, net als in Lourdes, minder ongelukkig en veel meer dankbaar. Dankbaar voor al die mensen die ons willen helpen, terwijl ze ook iets anders hadden kunnen doen. Ze kiezen ervoor om op deze dagen mee te werken. Nou moet ik zeggen: hoewel er soms hard gewerkt moet worden, is er natuurlijk ook de nodige gezelligheid. Dat stralen de vrijwilligers ook uit. Ze vormen met elkaar een leuke ploeg en er zijn dan ook heel wat vrijwilligers die al veertig jaar of langer meedraaien. Na de coronatijd was het even de vraag of de ontmoetingsdagen nog wel voorzagen in een behoefte, maar het aantal deelnemers neemt weer toe. Dit jaar waren er op de eerste dag 160 en op de tweede dag 125. Het is dus zeker de moeite waard om door te gaan. Ook vanuit onze parochie waren er weer heel wat mensen aanwezig op deze dagen. Wel zijn we nog op zoek naar iemand die hier de coördinatie ter hand wil nemen. Het werven en inschrijven van deelnemers, chauffeurs vragen, de financiële afwikkeling… Er valt heel wat te regelen voordat de mensen uiteindelijk naar Wognum gaan. Er zijn wel vrijwilligers in onze parochie die willen helpen, maar het ontbreekt ons aan een coördinator. Agaath de Boer, die dit heel wat jaren heeft gedaan, deed het dit jaar voor het laatst. Graag wil ik haar bedanken voor alle inspanningen die ze in de loop der jaren voor het ziekentriduüm en de ontmoetingsdagen heeft verricht. De vraag is nu: is er iemand die het stokje van haar wil overnemen? Het is dankbaar werk dat veel voldoening geeft. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met Agaath via tel.nr. 0226-452454.