Zoals elk jaar vragen we aan alle volwassen parochianen in de tweede helft van januari om een financiële bijdrage voor de Sint Victorkerk. De enveloppen zijn rondgebracht en ook alweer opgehaald, maar misschien is het u toch ontschoten.

Daarom geef ik hier het rekeningnummer: NL38 INGB 0000 1601 62 t.n.v. R.K. Kerkbestuur St. Victor.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!