Het is in de pastorie weer de tijd van de gezellige winteravonden. Deze avonden hebben allemaal iets van doen met de veiling.

Op vrijdag 25 januari kwamen de bestuursleden van het Brakenkerkje en de leden van het veilingcomité naar de pastorie om samen met onze parochieraad terug te kijken op de veiling van het afgelopen jaar. Hier werd ook de definitieve opbrengst van de veiling bekend gemaakt, na aftrek van uitvoeringskosten. Hierover leest u elders in de Rotonde ongetwijfeld meer.

De volgende gezellige avond was de jaarlijkse klaverjasavond, dit jaar op vrijdag 1 februari. In de voor- en achterkamer van de pastorie was ruimte geschapen voor zes kaartersrondjes.

Er werden drie potjes gespeeld, waarbij steeds van tafel werd gewisseld.

Bij de vorige edities waren dat nog vier potjes, maar dan was er minder tijd voor de nazit. Dit jaar kon het dus allemaal wat rustiger aan. De gezelligheid was er zeker niet minder om.

En voor vrijdag 1 maart staat de keesavond nog op het programma.

Deze gezellige avonden kunnen alleen maar worden georganiseerd doordat er vrijwilligers zijn die bereid zijn boodschappen te doen en extra tafels en andere benodigdheden klaar te zetten, vrijwilligers die ook op de avonden zelf hun best doen om het de bezoekers naar de zin te maken en ze tijdig van een natje en een droogje te voorzien.

Hulde aan deze vrijwilligers! De gezellige avonden horen er wat mij betreft bij op de pastorie. Ik geniet er zelf ook van, iedere winter weer!