3 november is de feestdag van Sint Hubertus, de patroon van jagers en jachthoornblazers. In de Sint Victorkerk is er op die dag een speciale Eucharistieviering waarin pastor Nico Knol voorgaat.

Alle jagers uit Obdam en omgeving worden hiervoor uitgenodigd. Jachthoornblazersgroep ’t Wildrijk zal de viering opluisteren.

Maar er is meer. Ook de dopelingen van de afgelopen jaren en hun ouders ontvangen voor deze viering een persoonlijke uitnodiging.

Voor alle kinderen die in de afgelopen tijd zijn gedoopt, hebben we in de doopboom een hartje opgehangen met hun naam erop. De hartjes worden in deze viering gezegend en aan de ouders meegegeven. Vrijwel alle kinderen waarvoor een hartje is beschreven, zijn door pastor Knol gedoopt. Na mijn diakenwijding, vanaf half november dus, mag ik zelf het Doopsel toedienen.

Vanaf dat moment zal pastor Knol hier niet meer regelmatig als doopheer optreden. Daarom is ervoor gekozen de hartjes die nu in de doopboom hangen op dit moment aan de ouders mee te geven. We beginnen dan weer met een lege doopboom. Voor mij, maar ook voor de parochie vormt dit het begin van een nieuw tijdperk.