Één van de redenen waarom ik graag naar Obdam wilde, was dat het een levendige parochie is met veel vrijwilligers. En daar pluk ik nu de vruchten van.

Want vrijwilligers helpen me niet alleen met allerlei praktische zaken, ze komen ook met ideeën en voeren die meteen uit. Zo was er iemand van de MOV-werkgroep (missie, ontwikkeling en vrede) die voorstelde om Nour Mardini uit te nodigen om in een viering in de Vredesweek iets te komen vertellen.

Dus: het adres van Nour achterhalen, naar hem toe gaan om hem te vragen, een afspraak maken om naar de pastorie te komen… Het werd gedaan door leden van de werkgroep.

En zo kon ik op maandag 23 september kennismaken met deze charmante Syrische acteur, regisseur en muzikant en kwam hij op zaterdag 28 september naar de kerk om iets te vertellen over vrede in de Koran, een lied te zingen over Jezus en Maria en daarna samen met alle kerkgangers een vrolijk Arabisch liedje te zingen.

‘Vrede verbindt over grenzen heen’ was het thema van de Vredesweek. Dat werd hier letterlijk waar gemaakt. Zonder de leden van de MOV-groep zou ik nooit op dit idee gekomen zijn en zou de viering minder diepgang en minder schwung hebben gehad.

En zo kan ik over alle groepen vrijwilligers wel iets moois vertellen. Daarom doe ik graag mee als de Parochieraad een gezellig avondje voor de vrijwilligers organiseert. Ik heb speciaal voor deze avond een paar liedjes gemaakt die ik samen met mijn zus Charlotte voor u zal zingen… als u vrijwilliger bent in onze parochie. Vergeet niet u voor deze avond op te geven. Het kan nog!