Afgelopen zondag half tien: in de pastorie was Het Parochiekoor aan het inzingen, in de kerk was Muzieklust aan het inspelen. Ik moest even denken aan de film Fanfare, waarbij twee halve orkesten apart repeteren en onder leiding van één dirigent uiteindelijk perfect samenspelen.
Maar hier waren twee dirigenten in het spel, Pierre van Diepen en Wim Hendriks, en twee aparte gezelschappen die elkaar voor deze gelegenheid hadden gevonden. Wat wel met de film overeenstemde was het perfecte samenspel dat even voor tien uur begon.
Alle ruimte op het priesterkoor was nodig om de koorleden en alle leden van de fanfare met hun instrumenten een goede plek te geven. De fanfare zette de toon met een prachtig muziekstuk, waarna het openingslied volgde op de melodie van ‘Land of Hope andGlory’.
Na mijn welkomstwoord kwamen het Kyrie en het Gloria uit de mis die door koor en fanfare was ingestudeerd: de ‘Missa Brevis’ van Jakob de Haan.
Uiteraard speelde de fanfare ook nog een paar stukken alleen, waaronder een prachtig, gevarieerd muziekstuk tijdens de communie. Toen dat afgelopen was, kwam er een spontaan applaus. De viering eindigde met het Sint Victorlied, waarna de fanfare nog een mooie toegift gaf.
Hulde aan de leden van Muzieklust en Parochiekoor voor de prachtige muziek en zang. Ook is hier een woord van dank op zijn plaats voor alle mensen die behulpzaam waren bij het voorbereiden van deze viering. En dan bedoel ik vooral de praktische werkzaamheden: de opbouw van het podium, de bloemversiering, het koffie schenken enz. enz. Het was voor mij een eer om in deze viering voor te mogen gaan.

Klik hier voor meer foto’s: Fotoalbum