Op zondag 1 maart wordt er in dorpshuis De Brink een stamppottenmaaltijd georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede komt aan de stichting ‘Step One’, die opgericht werd door Ellard Kootker en na zijn plotselinge overlijden werd voortgezet door zijn moeder Vicky Leek.
Het Jambokoor heeft zich bereid verklaard dit goede doel te ondersteunen.

Vóór en na de maaltijd zal het koor enkele liederen ten gehore brengen. Een reden temeer om aan deze maaltijd deel te nemen. Hieronder leest u de praktische informatie over deze maaltijd, die eerder op de website is geplaatst.

Ieder jaar zetten de MOV-werkgroepen van onze regio zich in om de armsten een duwtje in de rug te geven.

Dit jaar is ervoor gekozen de stichting ‘Step One’(www.step-one.nu) te ondersteunen. ‘Step One’ is opgericht in 2012 door o.a. Ellard Kootker, een bekende Obdammer die op jonge leeftijd op het voetbalveld van Victoria-O is overleden.
Zijn moeder Vicky en een aantal vrijwilligers hebben ‘Step One’ voortgezet mede ter nagedachtenis aan Ellard.

De stichting richt zich op projecten om de onderwijskansen van wees- en straatkinderen in Tanzania te verbeteren. Goed onderwijs vormt immers de basis voor een betere toekomst.
De werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) Obdam organiseert voor dit goede doel op zondag 1 maart een lekkere stamppottenmaaltijd in sociaal cultureel centrum De Brink in Obdam. (Dorpsstraat 155). Het belooft een heerlijke maaltijd te worden want onze eigen Obdammer kok Erik Goorman zal deze eigenhandig bereiden. Iedereen krijgt drie soorten stamppot met uiteraard alles wat erbij hoort.

Wij hopen dat u dit goede doel een warm hart toedraagt en met ons in De Brink komt eten. Neem gezellig familie en vrienden mee.

We gaan ook nog een leuke kwis spelen met z’n allen.

Stichting Step One zorgt dat de gehele opbrengst van de maaltijd aan het project in Tanzania besteed wordt.

De zaal gaat open om 17.00 uur en de maaltijd begint een half uurtje later. Bij ontvangst krijgt u een kopje koffie of thee. Graag opgave uiterlijk 26 februari.

De kosten zijn €15,-. Tot 12 jaar €10,-. Voor informatie: 06-11275654 of 06-15680987

U kunt zich op 2 manieren opgeven:

  1. Door overmaking van het bedrag op bankrekening NL69 RABO 0111168961 t.n.v.‘Stichting Step One’ onder vermelding van het aantal deelnemers en uw telefoonnummer.
  2. Doe onderstaand  formulier met het aantal deelnemers en uw naam en telefoonnummer samen met het geld in een envelop in de brievenbus van de pastorie van de St. Victorkerk, naast De Brink.
  3. ————————————————————————————————————————Aanmeldingsformulier voor de stamppotmaaltijd zondag 1 maart 2020.Naam:  ………………………………………       Telefoon:   ………………………………….e-mailadres:    ………………………………Aantal deelnemers:     …………………….    Aantal kinderen onder 12:      ………………