De wereld groeit als we delen.

12 april is het pas Pasen. De paaseieren en – hazen zijn al volop verkrijgbaar, maar voorafgaande aan dit mooie feest is er de Vastentijd. De Vastenactie geeft je de mogelijkheid om wat voor de mensen in de ontwikkelingslanden te kunnen betekenen.

Dit jaar staat de campagne van Vastenactie in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Miljoenen mensen doen ongeschoold, slecht betaald werk en leven ondanks hun baan in bittere armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Tegenwoordig gaat 90% van de kinderen in ontwikkelingslanden naar de basisschool, maar alleen basisonderwijs is niet voldoende om een goede baan te vinden.

In 2020 zet Vastenactie zich in voor projecten die verschillende vormen van voortgezet onderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor mensen in ontwikkelingslanden en ondersteunen ook mensen, specifiek ook meisjes en vrouwen, bij het opzetten van een eigen onderneming zodat zij zichzelf en hun gezin beter kunnen onderhouden.

In onze parochie heeft de MOV-groep (Missie, Ontwikkeling en Vrede) Obdam samen met Stichting Step One, de handen ineen geslagen. Step One, is begin 2013 opgericht door Ellard Kootker en Kees Monfrooij om gelden beschikbaar te stellen om scholen te kunnen bouwen.

Nu staat in Tanzania een vakschool in de steigers voor een opleiding tot timmerman, boer, elektricien of kleermaker.

Helaas is Ellard september 2014 op het voetbalveld van Victoria O overleden ten gevolge van een aangeboren hartafwijking, maar zijn werk wordt voortgezet en zijn levensmotto:

‘De wereld is er niet voor mij, maar ik ben er voor de wereld’, zal nooit worden vergeten.

Op zondag 1 maart is er door onze MOV-groep in samenwerking met Step One, vrijwilligers van De Brink, het Jambokoor en onze chefkok Erik Goorman een stamppottenmaaltijd georganiseerd ten bate van Step One. Ook de opbrengst van de deurcollectes in de Sint Victorkerk die in de Vastentijd worden gehouden komt ten goede aan deze stichting.

Op zondagochtend 15 maart zal Kees Monfrooij in de kerk nog het een en ander komen vertellen over het project waar het geld naar toe gaat. Als u geld overmaakt naar de landelijke vastenactie, dan komt dat bij andere projecten in ontwikkelingslanden terecht. De doelstelling is echter hetzelfde: het beschikbaar stellen van middelbaar onderwijs en vakopleidingen.

Hou de slogan van EllardKootker: ‘De wereld is er niet voor mij, maar…’ hoog in het vaandel.