De vlag kan uit op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november.

 Nadat vele keren alles voor het priesterfeest van pastor Bert moest worden veranderd door de corona maatregelen, kunnen we u eindelijk iets vertellen over de plannen voor de priesterwijding en zijn eerste eucharistieviering in Obdam.

Omdat voor beide dagen maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is moet er een keuze worden gemaakt. Vanaf 15 oktober kunt u vanaf 9.00 uur op de pastorie een kaart ophalen voor de priesterwijding of de eerste eucharistieviering. En daarbij zeggen we heel eerlijk op is op. Het is heel vervelend maar we moeten ons aan de corona maatregelen houden.

De priesterwijding is om 12.00 uur in de grote kapel van  Onze Lieve Vrouwe ter Nood in Heiloo.
De eerste eucharistieviering is om 10.00 uur in Obdam.

Nadat pastor Bert zijn eerste H. Mis heeft opgedragen is er gelegenheid om hem te feliciteren.
Ook hier weer coronaproof.

Van 11.30 tot 12.00 uur zijn de mensen die in de kerk zitten in de gelegenheid Bert de hand te schudden. Let op: u draagt hierbij een zelf meegenomen handschoen! Ook pastor Bert draagt een handschoen en staat achter een scherm. Helaas moeten we het bij alleen feliciteren houden, omdat er anders groepsvorming kan ontstaan.

Vanaf 12.00 tot 13.00 uur zijn de parochianen die niet bij de viering aanwezig waren en andere belangstellenden aan de beurt om pastor Bert de hand te schudden. Ook op dezelfde hierboven genoemde wijze. De leden van de werkgroepen is al eerder gevraagd om pastor Bert op geheel eigen wijze te feliciteren, dat kan tijdens deze doorlopende receptie ook gewoon gebeuren. Zij kunnen gebruik maken van de microfoon op het priesterkoor. Graag even van te voren aangeven bij de ceremoniemeester Win Bijman.

En natuurlijk laten we zondag 1 november zien hoe blij we zijn dat pastor Bert eindelijk zijn doel heeft bereikt, het priesterschap! Het hele dorp heeft de vlag in top en vanuit Obdam en omgeving komen we naar de Sint Victorkerk om hem te feliciteren.

Namens de parochieraad,

Gerda Wester
Secretaris