Samen met zijn vrouw Nel woont Jaap Appelman al enige jaren in de Victorstaete in Obdam, maar als parochiaan is hij actief gebleven in Hensbroek. Hensbroekers en Wogmeerders die ziek zijn, bezoekt hij met een bloemetje en een gezellig praatje. Dat doen ook Joop Ligthart en Lida Poel. Gezamenlijk vormen zij de Caritas van Hensbroek. Vorig jaar was het Lida Poel die haar 25-jarig jubileum als lid van de Caritas mocht vieren, dit jaar viel die eer te beurt aan Jaap Appelman. Dat konden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op woensdag 23 september kwamen Joop, Lida, Anny de Boer en ik naar de Victorstaete omdat we bij Jaap en Nel een ‘vergadering’ hadden gepland. Nancy Holderbeke, de fotografe van De Kogge, kwam ook langs. Namens de Parochieraad sprak Anny de Boer de jubilaris toe en overhandigde hem een bos bloemen.

De Caritas is de enige werkgroep die na de sluiting van de Marcuskerk in Hensbroek is overgebleven. Als je die kleine, letterlijk en figuurlijk laagdrempelige kerk van Hensbroek gewend was, dan is de stap naar de Sint Victorkerk heel groot. Daarom is het goed dat er in Hensbroek nog steeds een Caritas-groep actief is, die oog heeft voor mensen die die stap nooit zullen zetten, maar wel behoefte hebben aan contact. Hoewel ze de Marcuskerk als plaats van samenkomst missen, blijken Jaap, Joop en Lida heel goed op de hoogte te zijn van het wel en wee van de mensen in Hensbroek en de Wogmeer. Ze maken dan ook geen aanstalten om zich aan te sluiten bij de huisbezoekersgroep die we hier in Obdam hebben. Dat hoeft natuurlijk ook niet. Als de mensen die behoefte hebben aan verbinding met de kerk maar bezocht worden. Voor Hensbroek en de Wogmeer kunnen we dat heel goed overlaten aan Joop Ligthart, Lida Poel en Jaap Appelman.