Een van de hoogtepunten van de voorbereiding op de Eerste heilige Communie is altijd weer het ‘Samen delen’. De leden van de werkgroep hebben de tafel mooi gedekt en er zijn grote breekbroden gehaald waarvan de kinderen allemaal een stuk af mogen breken. En als de broden voor de tweede keer rondgaan en er is niet veel meer over, dan moeten de kinderen bedenken hoe ze het overschot met elkaar verdelen. Dit jaar was er maar één brood. Met deze kleine groep, tien kinderen, was dat genoeg. Ik mocht, met handschoenen aan, het brood breken en aan de kinderen geven. Daaraan voorafgaand las ik het verhaal voor over het laatste avondmaal van Jezus en zijn leerlingen. En het breken en delen van het brood, met alleen jam als beleg en een glaasje limonade erbij, was onze manier om iets van dat laatste avondmaal te laten zien. In de afgelopen jaren deden we dat in de Goede Week, dit jaar deden we dat afgelopen zaterdag. Je mist natuurlijk de sfeer van Pasen, maar toch maakte het wel weer indruk op de kinderen. Op 4 oktober is het zover, dan doen ze hun Eerste Communie.