Ondanks alle maatregelen die nog van kracht zijn, komt er iets meer ruimte om met mensen van alle leeftijden samen kerk te zijn. Op zaterdag 10 april hebben de eerste communicantjes, tien in getal, zich voorgesteld. Het was een mooie viering met muziek en zang van Tjesse, Lotte en Jelline Hoebe. De kinderen hadden allemaal een puzzelstukje versierd. Deze stukjes hangen nu in de kerk boven het altaar en blijven daar hangen tot de viering van de Eerste Communie op zondag 27 juni.
En op zaterdag, 24 april, waren de vormelingen aan de beurt om zich voor te stellen. Tijdens deze viering zongen Bianca en Danae Boon. Er zijn dit jaar vijf vormelingen in onze parochie. Een datum voor het Vormsel is nog niet bekend.
Op zondag 25 april mochten we de tweede dopeling van dit jaar begroeten: Jorre Lammers, zoon van Rob en Minke Lammers uit Zuidoostbeemster. Zijn grote zus Afke zal dit jaar haar Eerste Communie doen. Daarom waren ook alle andere communicantjes bij deze doopviering van de partij. Het was voor hen een mooie gelegenheid om te zien hoe zij zelf eens met doopwater overgoten zijn en zo opgenomen werden in de geloofsgemeenschap.
En tenslotte is er een hoopvol bericht voor de bewoners van De Horstenburgh: binnenkort zullen de wekelijkse vieringen op vrijdagavond weer van start gaan. We zijn hierover in overleg met het management van Wilgaerden. Zelf geven we er de voorkeur aan om de vieringen te houden in de kapel. Vanuit het management kwam de vraag of we het voorlopig in het restaurant willen doen. We zijn er nog niet helemaal uit. U hoort er spoedig meer van.