Bij de laatste versoepeling van de coronamaatregelen, is bepaald dat er weer meer dan dertig mensen mogen deelnemen aan een kerkdienst. Voor uitvaarten was het aantal al eerder vastgesteld op honderd, maar nu mogen er ook bij gewone kerkdiensten meer mensen aanwezig zijn. Vijftien procent van de zitplaatsen mag worden benut. Dat komt voor onze kerk neer op zestig mensen. En er mag door de kerkgangers worden gezongen op praatniveau. Voor ons, katholieken, is dat het normale niveau. Als kerkgangers zingen we meestal maar een beetje mee. Voor het betere zangwerk hebben wij immers de koren, maar die mogen nog niet op volle sterkte aantreden. Het aantal koorzangers moet beperkt blijven tot vier. Het is met name het Parochiekoor dat ondanks alles door blijft gaan, met eenvoudige liederen, vaak eenstemmig gezongen, maar er blijft muziek inzitten. Bij de gewone vieringen op de zaterdagavond en de zondagochtend en de laatste tijd ook weer bij uitvaarten. De afgelopen weken hebben leden van het Parochiekoor gezongen bij de uitvaart van twee oud-koorleden: Gré Rood en Jaap Neefjes. Ook bij de uitvaart van Martha Leek, die weliswaar geen koorlid was maar wel vrijwilliger voor de kerk, zongen leden van het Parochiekoor. Hopelijk wordt bij de volgende versoepeling het maximum aantal koorzangers verhoogd tot acht, want er zijn steeds meer koorleden die het weer aandurven om te gaan zingen. Wellicht kunnen de andere koren in september weer een nieuwe start maken. Tot het zover is, gaan we door met leden van het Parochiekoor.