15 augustus, de feestdag van Maria ten Hemelopneming, valt dit jaar op zondag. Dat geeft aan het Parochiekoor de gelegenheid om flink uit te pakken met bekende Marialiederen. Als er aan de coronamaatregelen niets verandert, mogen er twaalf koorzangers zingen en mag er in de kerk op praatniveau worden meegezongen. Het is in dat weekend ook kermis. Ook dat mag gevierd worden. Maar laten we de zondag beginnen in de kerk, om ter ere van Maria, de moeder van Jezus, te zingen en alles wat ons hart bezwaart, bij haar neer te leggen.