Hoeveel mensen zullen niet, terugkijkend op hun leven, tegen elkaar gezegd hebben: vergeet de mooie dagen niet! Het is een uitnodiging voor iedereen die met zijn gedachten bij een overledene wil zijn. Denk vooral aan de mooie dagen die je met hem of haar hebt doorgebracht, de mooie momenten die jullie samen hebben beleefd. Deze woorden klonken in de Sint Victorkerk tijdens de viering waarin we onze dierbare overledenen hebben herdacht, de viering van Allerzielen. In liefde herinneren was het thema van deze viering. Van alle mensen die in het afgelopen jaar via de Sint Victorkerk zijn begraven of gecremeerd, werd een foto getoond en een in memoriam voorgelezen. Voor ieder van hen werd door familieleden een kaars aangestoken. Er was ook een kaars voor alle andere overledenen, waarbij de namen werden genoemd van andere parochianen die in de loop van het jaar gestorven zijn. Het was een sfeervolle viering, goed voorbereid door onze avondwake/uitvaartgroep. We hebben in de loop van het jaar wel gemerkt, dat er nabestaanden zijn van mensen die niet via de kerk begraven of gecremeerd zijn, die wel prijs stellen op persoonlijke aandacht voor hun overleden familielid tijdens de viering van Allerzielen. Het gaat daarbij vooral om families die onder betere omstandigheden graag een kerkelijke uitvaart hadden gewild voor hun overleden familielid, maar vanwege covid-19 een andere beslissing moesten nemen. Kennelijk is het zo dat wij bij het overlijden van parochianen minder terughoudend moeten zijn in het bekend maken van datgene wat de kerk te bieden heeft. Zelf ging ik er min of meer vanuit dat families de kerk altijd wel wisten te vinden, zeker als het om uitvaarten ging. Maar in deze coronatijd ligt dat toch anders. Ook in de toekomst zal het minder vanzelfsprekend zijn dat mensen de kerk opzoeken voor een uitvaart. Daardoor komen ze er ook niet achter dat de kerk meer te bieden heeft dan dat. Met de avondwake/uitvaartgroep wil ik bekijken hoe we ons aanbod beter bekend kunnen maken. Niet alleen om teleurstellingen en misverstanden bij families te voorkomen, maar ook om families te kunnen wijzen op mogelijkheden waaraan zij zelf misschien nog niet hadden gedacht.