Omdat we ervan uitgaan dat de coronamaatregelen nog een tijdje gehandhaafd blijven, zijn er voorlopig geen vieringen gepland op zaterdagavond. De vieringen die in de maand januari op zaterdagavond zouden plaatsvinden, zijn verplaatst naar de zondag. Op zondag 23 januari zal Hanneke Ocheda voorgaan, op zondag 30 januari zal José Kruijer dat doen. Ik ben heel blij dat Hanneke en José bereid gevonden zijn om deze vieringen voor hun rekening te nemen. En misschien is het voor u als kerkganger wel zo prettig dat u in deze koude wintermaand niet op zaterdagavond de deur uit hoeft. De viering van 23 januari wordt opgeluisterd met zang van Elina Stam en gitaarspel van Valentin Ocheda. In de viering van 30 januari zingen leden van het Parochiekoor.