Paus Franciscus wil een open en nabije kerk. Hij nodigt alle katholieken uit om met elkaar daarover na te denken. Zo’n raadpleging wordt een synode genoemd. Wij kunnen daaraan meedoen.
Er komen drie begrippen aan de orde met de volgende vragen:
Gemeenschap
Hoe kunnen we de gemeenschap van de kerk versterken? Hoe kunnen we de samenhang van de gemeenschap vergroten?
Participatie
Hoe kunnen we de deelname aan het kerkelijk leven vergroten? Hoe kunnen we de betrokkenheid bij het kerkelijk gebeuren bevorderen?
Zending
En hoe kunnen we bevorderen dat alle leden van de Kerk bijdragen aan haar zending en missionair worden? En wat zou dat in kunnen houden?

Paus Franciscus vindt het belangrijk dat iedereen de gelegenheid krijgt om vrij en opbouwend te spreken opdat de heilige Geest de deelnemers wijsheid en licht kan schenken. Het gaat erom dat we door te luisteren naar elkaar ook leren luisteren naar de heilige Geest. De paus heeft gevraagd om open bijeenkomsten te houden waarbij iedereen welkom is. Het gaat om gespreksbijeenkomsten. Op zo’n bijeenkomst zal er gelegenheid zijn om in kleinere groepen over de hierboven genoemde thema’s te spreken. In iedere groep zal er iemand een verslag maken van het gesprek. Aan het eind van de bijeenkomst zal er gelegenheid zijn om ook iets uit de andere groepen te horen. De gespreksverslagen worden verzameld en naar het bisdom doorgestuurd. Daar worden ze verwerkt en doorgestuurd naar het Secretariaat van de Bisschoppenconferentie. Dit Secretariaat maakt op zijn beurt een landelijk verslag dat naar Rome wordt gestuurd.
U kunt meedoen aan de synodale consultatie van het dekenaat Hoorn door u vóór 25 februari aan te melden bij deken Samuel Marcantognini (bij voorkeur via email, pastoor@rkmatteus.nl of anders telefonisch 0229-703042).

De consultatie is gepland op zaterdag 5 maart 2022 van 13.30 – 16.00 uur
in de H. Hieronymuskerk te Wognum, Kerkweg 1, 1687 PJ Wognum
De deelnemers krijgen van tevoren een programma en teksten toegestuurd zodat zij zich op de ontmoeting kunnen voorbereiden.