In het Paasweekend is de Floriade in Almere opengegaan. Het is verrassend dat ook de samenwerkende geloofsgemeenschappen van Almere een plaats hebben op deze innovatieve en kunstzinnige tuinbouwtentoonstelling. Er is een ‘tiny church’, een kleine, milieuvriendelijke en duurzame kerk en een kerktuin waarin aandacht is voor ‘vruchten van de Geest’. Hoe dat eruitziet, daarvan heb ik geen idee, maar het is mooi dat de kerken dit initiatief hebben genomen en aanwezig willen zijn waar veel mensen komen. Men verwacht immers meer dan een miljoen bezoekers, grotendeels uit eigen land.
‘De kerken doen mee om de pracht van de natuur te laten zien en het verhaal van Gods schepping met de bezoekers van de Floriade te delen’, lees ik op hun website. Zoiets moesten wij in De Waterkant ook maar eens doen, denk ik vaak. Gewoon een kerk neerzetten bij De Boet, want iedereen uit onze regio weet De Boet te vinden en bovendien komen er busladingen vol mensen van verder weg. En in De Boet zouden we dan een mooie ruimte kunnen creëren voor het boetesacrament. Zo’n kerk, waar altijd wat te doen is, zou dan voor de hele regio kunnen dienen, of niet soms!

Binnenkort vertrekt pastor Nico Knol naar Amsterdam-Noord. De kans dat er voor hem een opvolger komt, is gering. Samen met mijn collega’s Álvaro en Anne-Marie mag ik dan de tien geloofsgemeenschappen van onze regio bedienen. Natuurlijk zijn er in iedere parochie vrijwilligers, maar die kunnen niet alles opvangen. Gelukkig is het wel zo dat het kerkbezoek in alle parochies weer toeneemt. Ook vrijwel alle activiteiten vinden weer doorgang. Toch zitten we nog niet op het peil van vóór de coronacrisis en het is de vraag of we daar ooit weer op terechtkomen.
Maar hoe gaan we dan verder?
Met Pasen hebben we gevierd dat Jezus door God is opgewekt uit de doden, dat Hij is verrezen uit het graf. Tegen zijn leerlingen heeft Hij gezegd dat Hij een andere Helper zou sturen. Laten we maar bidden om die Helper. Laat de heilige Geest in ons maar zijn vruchten voortbrengen. Dat zijn liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing, aldus de apostel Paulus. En wie weet zijn die vruchten dan in de herfst rijp. Voor het boetesacrament is weinig animo, en vrijwel iedereen wil liever naar de kerk gaan in het eigen dorp, dus laten we die kerk bij De Boet maar vergeten. Maar misschien kunnen we wel inspiratie opdoen op de Floriade.