Op 12 april is Kitty Driessen overleden; ze werd 89 jaar. Kitty groeide op in een groot gezin. Vanwege de ziekte van haar moeder nam ze als oudste de zorg voor het gezin op zich. Dat is haar zwaar gevallen, temeer daar ze zelf op jonge leeftijd door tuberculose werd getroffen. Ze heeft desondanks van alles ondernomen, onder meer door het volgen van studies coupeuse, handelsavondschool en verpleegkundige. Kitty ontmoette Harry en trouwde met hem in 1967. Er werden twee kinderen geboren. Ondertussen bleef Kitty werken als wijkverpleegkundige. Daarnaast verrichtte ze allerlei andere activiteiten. Zo zat ze voor de toenmalige Gemeente Partij Obdam acht jaar in de gemeenteraad. Kitty was een gedreven vrouw die zich inzette voor haar gezin. Het was niet altijd eenvoudig gevoelens met haar te delen. Ze liet zich daarin niet zo kennen en reageerde soms wat afstandelijk. Toch was het mogelijk tegenover haar ook een eigen mening te hebben als die van de hare afweek.

Vanaf haar 50e jaar kreeg ze gezondheidsklachten en moest tot haar spijt haar werk staken. Het kostte moeite zich over te geven aan de zorg door anderen. Wel deed het haar plezier toe te komen aan hobby’s als tafeltennis en bridgen. Het liefst zorgde ze zelf en dat kwam vooral weer tot uiting toen haar man Harry ziek werd. Gelukkig hebben ze samen kunnen genieten van de komst van kleinkinderen en in haar laatste jaar was Kitty maar wat trots op haar achterkleinkind. Na het overlijden van Harry lukte het haar gaandeweg de draad weer op te pakken. Ze schoof wekelijks aan bij het eten met haar kinderen en ze deed mee met kaarten of andere gezelschapspelletjes. Kitty was fanatiek en wilde graag winnen, maar de kleinkinderen vonden die spelletjes met haar maar wat gezellig.

De laatste jaren verbleef ze in de Horstenburgh. In de laatste weken heeft ze bewust afscheid genomen van haar gezin en bedankt voor de ondervonden zorg.

De kerk en het geloof zijn belangrijk voor Kitty geweest. Een Lourdesreis die ze op jonge leeftijd misliep vanwege de tuberculose heeft ze op latere leeftijd alsnog mee kunnen maken. Kitty is in haar laatste dagen bediend en zeker is dat ze haar afscheid in de kerk gevierd wilde hebben. We hebben voldaan aan haar wens haar te rusten te leggen bij Harry in het graf. Daar rust ze nu en we mogen daar vrede mee hebben.

 Peter van Diepen