Op 3 april is Willem Vriend overleden; hij bereikte de leeftijd van 90 jaar. Hij groeide op in Sijbekarspel en trouwde met Ria van Kampen uit Obdam. Het gemengde bedrijf van zijn vader vormde hij om tot een bollenbedrijf. Willem was tulpenkweker maar ook intensief bezig met mechanisatietechniek. In die branche bezocht hij beurzen en onderhield hij veel contacten.
Niet alleen in het bedrijf maar ook op persoonlijk vlak kon hij stellig en georganiseerd te werk gaan. Hij stond voor zijn mening en ging graag discussies aan.
32 Jaar terug zijn Willem en Ria verhuisd naar Obdam en is het bedrijf overgedragen aan de volgende generatie. Ze hebben met veel plezier gewoond in de Van Wassenaerstraat, waar vooral Ria ervan genoot weer dicht bij haar familie te zijn. Zo heeft Willem samen met Ria ook hier nog een goede tijd gehad. De laatste jaren van haar leven had Ria veel zorg nodig. Maar Willem was er altijd voor haar. Zo kreeg hij de kans om zijn lieve, zachte kant te laten zien.
Na het overlijden van Ria dreigde het zwarte gat van de eenzaamheid. Maar gelukkig kwam zijn vroegere buurmeisje Dieuw weer in zijn leven. En zo heeft hij ook met haar nog een paar mooie jaren beleefd.
Met het vorderen van de jaren ging zijn gezondheid achteruit. Juist rond zijn 90e verjaardag kwam uit dat hij niet lang meer te leven had. Ook toen hield hij de regie en bereidde hij zijn afscheid voor.
Hij is zijn weg gegaan, zijn eigen, gedreven gang. Een weg met valkuilen en dalen, maar ook met onverwachte uitzichtpunten en toppen. Zo trots als Willem was op zijn kinderen, zo lief als hij was voor zijn achterkleinkinderen, zo zorgzaam als hij was voor Ria in haar laatste jaren, het zat allemaal in hem! Het maakte allemaal deel uit van zijn weg, zijn waarheid en zijn leven.
Op zondagavond 3 april zei hij: “Vaarwel” en is rustig en vredig ingeslapen.
We hebben Willem uitgeleide gedaan naar een ander leven, een leven dat wij nog niet kennen en waar we eigenlijk ook geen woorden voor hebben. We spreken over het paradijs en stellen ons daar dan een mooie tuin bij voor, maar wat weten we ervan! Wij mogen hopen, dat het daar, in dat andere leven, goed is voor hem en dat hij daar zijn vrouw Ria terug zal zien.

Peter van Diepen en pastor Bert Glorie