Een groep van elf vormelingen uit de Sint Victorparochie, Sint Jans Geboorteparochie en Heilige Lambertusparochie is van start gegaan om zich voor te bereiden op het sacrament van het Vormsel.

De eerste bijeenkomst hebben ze kennis met elkaar gemaakt en een stuk van hun levensweg getekend. Op die weg hebben ze al een paar sacramenten ontvangen: Doopsel en Eucharistie. Het Vormsel komt daar bijna bij, en na verteld te hebben dat er dan nog vier sacramenten zijn hebben we ze alle zeven besproken. Bijzonder was dat ze alle zeven sacramenten wisten te omschrijven, maar de precieze namen was zoeken.
De tweede bijeenkomst hebben we het over bidden gehad. Dat bidden praten met God is, dat er gedankt kan worden en gevraagd, boosheid en blijheid geuit kan worden. Dat opa’s en oma’s bidden voor het eten, of na het eten. Dat bidden op de knieën naast het bed gedaan wordt, of gewoon onder de dekens. De dag wordt dan even doorgenomen wat goed ging en wat wellicht beter gedaan kon worden. Ook sporters bidden door supersnel een kruisteken te maken voordat ze het veld opgaan. Maar bidden is ook een kaars opsteken voor dierbare overledenen, om kracht te vragen of gewoon voor de gezelligheid. Het Godsbeeld van de vormelingen was over het algemeen de man met de baard in een witte jurk, eventueel met aureool, duiven of een kaars, al dan niet met slippers of op blote voeten, maar altijd met een aardige, vriendelijke blik in de ogen dat je welkom bent. Alle vormelingen hebben ook een gebedsarmband gemaakt, die tijdens de vormselviering gezegend wordt door bisschop Hendriks.

Zaterdagavond 21 mei om 19.00 uur stellen de vormelingen zich voor in de Sint Victorkerk aan de hand van hun wapenschild. De vormelingen gaan ook vertellen wat zij onder ‘vrede’ verstaan, want het thema van de viering is: ‘de Vrede van Jezus staat altijd stand-by, activeer Hem!’. Weet u welkom om kennis te maken met deze bijzondere groep vormelingen!

Groeten van pastor Anne-Marie van Straaten