In een mooi versierde, goed gevulde kerk hebben afgelopen zondag elf kinderen hun Eerste heilige Communie gedaan. Zaterdagmiddag werd de hele viering doorgeoefend en zondag was het dan zover. Met hun ouders kwamen de kinderen naar voren om de Communie te ontvangen. De kinderen kwamen van verschillende scholen, niet alleen van De Caegh en De Kelderswerf, maar ook van De Ark in Hensbroek en uit het speciaal onderwijs. Maar in de voorbereidingstijd werd het een leuk elftal. Graag wil ik de leden van de Eerste Communiewerkgroep bedanken. Zij hebben alle bijeenkomsten georganiseerd en geleid, de projectmappen verzorgd, de viering voorbereid, de kerk versierd en alles gedaan om er weer een groot feest van te maken. En dat is gelukt! Ik dank ook alle anderen die meegewerkt hebben aan de voorbereiding van de viering en aan de viering zelf. De kinderen zullen ongetwijfeld een goede herinnering overhouden aan deze dag.