Het verlies van een partner, kind of ouder is één van de ingrijpendste gebeurtenissen in het leven. Ieder beleeft dit op een eigen wijze. In het begin is de overledene nog dikwijls heel nabij. Langzamerhand dringt het door dat het afscheid definitief is. Ook moeten er in de eerste periode dikwijls nog vele praktische zaken geregeld worden. Er komt nog veel bezoek. Maar dan… volgt er dikwijls een leegte.
Bijeenkomsten rond verlies en rouw bieden dan gelegenheid om de ervaring, herinnering en verdriet met anderen te delen en elkaar te bemoedigen. Men kan elkaar ook inspireren rond het verder gaan. Daarvoor worden er vier bijeenkomsten aangeboden.
De leiding van de bijeenkomsten rond verlies en rouw is in handen van Marlies Mol. Marlies is lid van de werkgroep ‘Omzien naar Elkaar’ in de St. Lambertusparochie in De Weere en is HBO geschoold vitaliteitscoach en coach voor mensen die getroffen worden door kanker. Jan Verbruggen, gepensioneerd pastor, zal als gastheer bij de bijeenkomsten aanwezig zijn.
Aan de bijeenkomsten zijn geen verplichte kosten verbonden. Bij de laatste bijeenkomst staat er een schaal, waarin u uw vrijwillige bijdrage in een gesloten enveloppe kunt deponeren.

Als u aan deze bijeenkomsten wilt deelnemen, Geef dan het volgende aan ons door: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandagmorgen of dinsdagavond en wel op de volgende data:
17 okt., 31 okt., 14 nov. en 28 nov. van 10.00 tot 12.00 uur.
11 okt., 25 okt., 8 nov. en 22 nov. van 19.30 tot 21.30 uur.

De bijeenkomsten zullen gehouden worden in het parochiecentrum van de St. Bonifatiuskerk in Spanbroek, Spanbroekerweg 186, 1715 GV Spanbroek. Een kwartier van tevoren zal de deur open zijn.

U kunt zich opgeven bij: Jan Verbruggen, Meerkoet 6, 1715HJ Spanbroek of bellen naar 0226-351951 of mailen jcj.verbruggen@quicknet.nl
Marlies Mol (0229-853680/ 06-37683954) en Jan Verbruggen