De Eritrees Orthodoxe kerk in Alkmaar heeft gevraagd om onze kerk te kunnen huren, voor hun diensten. Veel van deze gevluchte mensen uit Eritrea, willen hun geloof belijden, maar bezitten hier geen gebouw waar deze diensten kunnen worden gehouden.
In goed overleg hebben wij besloten deze groep onderdak te bieden. Ons uitgangspunt is; wij zijn een kerk voor iedereen en de deur staat open.
Daarom zult u op zaterdag of zondag veel witgeklede gelovigen in en rond ons kerkgebouw zien. De dienst begint om 8.00 en duurt tot ongeveer 12.00 uur. Na afloop van de dienst gebruiken de priesters en hun familie hun traditionele maaltijd in de pastorie.
Het is een indrukwekkende dienst.
De gelovigen betreden de kerk altijd gekleed in een wit gewaad. Uit eerbied voor het betreden van de heilige plek laten ze hun schoenen achter in het voorportaal. Het is een gemêleerd gezelschap; volwassenen, kinderen en baby’s. In de kerk zijn kleden op de vloer aangebracht, iconen geplaatst en is het priesterkoor afgeschermd door middel van een gordijn. Zo kunnen de priesters daarachter bepaalde rituele handelingen uitvoeren, die niet openbaar te beleven zijn. De priesters gaan voor in gebed en zang. Het gaat er heel ongedwongen aan toe in een gemoedelijke sfeer. De gelovigen komen in grote getale naar de dienst vanuit de hele regio.
Wij zijn blij dat zij bij ons een plek hebben gevonden, waar ze zich een beetje thuis voelen.

Parochieraad Sint Victor Obdam