Afgelopen woensdag was het Aswoensdag en daarmee begon de veertigdagentijd. Vasten, bidden en aalmoezen geven, dat zijn de deugden die ons voor deze tijd worden aanbevolen. Het vasten is niet meer zo erg in trek. Er is niemand van wie ik weet dat hij daaraan actief meedoet. Wel ken ik mensen die in deze tijd niet roken en/of drinken. Voor hen dus geen ‘stoptober’ of ‘dry January’, maar een rook- en alcoholvrije veertigdagentijd. Bidden, daar hebben veel mensen al een gewoonte van gemaakt, maar dat zouden er best nog wat meer mogen worden. Aalmoezen geven daarentegen, dat is een deugd die de laatste tijd weer steeds normaler wordt. Om de haverklap worden we geconfronteerd met de vraag of we geld of goederen beschikbaar willen stellen voor een goed doel: voor de voedselbank, voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië… en vaak pakken we gul de portemonnee of we geven spullen die ze goed kunnen gebruiken. We zijn ons er weer meer van bewust, dat de overheden niet alle problemen kunnen oplossen. Als we daartoe in staat zijn, waarom zouden we dan niet zelf een bijdrage leveren…

Nu is het de Vastenactie die onze aandacht vraagt. We verkeren in de gelukkige omstandigheid dat de stichting Vastenactie een project heeft goedgekeurd dat uitgaat van een stichting die afkomstig is uit onze eigen regio. Het zijn dus min of meer bekende mensen die in onze kerken reclame komen maken voor dit project. Een bijkomend voordeel is dat onze bijdragen worden vermeerderd met een bijdrage uit de opbrengst van de landelijke Vastenactie. Daarom verdient dit project ons aller steun. Achterin de kerk komt een kist te staan, waarin u uw bijdrage kunt deponeren. Als u geld overmaakt naar de stichting Vastenactie, wees dan zo goed het projectnummer erbij te vermelden waarvoor het geld bestemd is. Het nummer van ‘ons’ project is 402178. Hieronder vindt u meer informatie over dit project.

Stichting Uganda Werkvoortzetting pater Kees Spil mag meedoen met de Vastenactie.

Vanaf 1977 tot en met zijn gewelddadige dood in 1988 was pater Kees Spil uit de Zuidermeer werkzaam als parochiepastoor in Buswale. Hij had grote plannen voor de parochie die onder zijn zorg viel. Maar vooral ging zijn aandacht uit naar scholing en de jeugd. Hij bouwde scholen en organiseerde voor de jeugd activiteiten.

In Uganda krabbelt men weer op na een intensieve periode van lock-downs. Scholen zijn weer open en de leerlingen vinden de weg weer naar de schoolbanken. Buswale is een afgelegen en zeer grote parochie in de bush (80 km²) over een uitgestrekt gebied dat moeilijk te bereiken is. De mensen leven van de opbrengst van het land en van de visvangst. In droge periodes wordt er weinig tot niets verdiend.

In de parochie Buswale zijn ongeveer 30 lagere scholen. De scholen zijn armlastig en er is een groot gebrek aan instructie- en werkboeken en andere leermiddelen. Om daar iets aan te doen, ondersteunt de stichting het project Bussoms (Buswale Schools Materials). Wij hebben ervaren dat dit boekenproject enorm stimulerend werkt. Niet alleen voor de leraren en leerlingen, maar ook voor de ouders. Zij zien de onderwijskwaliteit en de schoolresultaten toenemen, hetgeen hun interesse voor het wel en wee van de school vergroot en hen motiveert ook hun steentje bij te dragen aan verdere verbeteringen.

Om sneller een groter aantal kinderen een kans op goed onderwijs te geven heeft de stichting het Bussomsproject ingediend bij de Vastenactie. We zijn heel blij dat het project is goedgekeurd. Hierdoor krijgen nog eens 3800 kinderen de kans op beter onderwijs.We hopen dat u met ons deze kinderen een kans wil geven door deel te nemen aan de Vastenactie!
U kunt uw bijdrage overmaken op  NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie, Den Haag.
Vermeld daar dan het projectnummer bij: 402178
Hartelijk dank!