Er zijn in onze parochie mensen die namens de kerk op bezoek komen. Ze doen dat bij zieken, bij mensen die een hoge leeftijd bereiken, bij nabestaanden van overledenen en bij anderen van wie we denken dat een bezoekje op prijs wordt gesteld. Wilt u bezoek ontvangen, hetzij van één van onze huisbezoekers, hetzij van mij, dan kunt u met mij contact opnemen. Ook als u iemand kent van wie u weet dat die graag eens met de pastor zou willen spreken, neem dan gerust contact met me op. Dat geldt natuurlijk ook voor het ontvangen van de communie thuis of de ziekenzalving, of voor een bezoekje in het ziekenhuis of het verpleeghuis. Schroom niet en bel me, dan maken we een afspraak.