Het Pinksterfeest is het feest waarop wij op een bijzondere wijze vieren wat ons  ten diepste beweegt en bezielt: Gods scheppende en levenwekkende Geest. De Geest waar Jezus vol van was! De naam van het Pinksterfeest is afgeleid van het Griekse ‘Pentakosta’, dat ‘vijftigste’ betekent. Op de veertigste dag na Pasen is Jezus teruggekeerd naar zijn hemelse Vader. Dat gedenken wij op Hemelvaartsdag. De leerlingen hadden van Jezus de opdracht gekregen om zijn levenswerk voor te zetten. Op de dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden zij om de geestkracht van Jezus, in de hoop dat het dan zal lukken. In de kracht van het eensgezind samen bidden, voltrekt zich op de vijftigste dag na Pasen een grote innerlijke verandering. De heilige Geest komt als een storm over hen. Passiviteit  maakt plaats voor actie en beweging. De Geest zet hen in vuur en vlam, verwarmt hun hart, schenkt hun blijdschap en vertrouwen. Ja, door de Geest worden zij andere mensen met een nieuwe visie. Zij trekken er op uit en verkondigen het koninkrijk Gods in woord en daad. Zo is Pinksteren het geboortefeest van de kerk, de doorbraak van de beweging van Jezus over de hele aarde. Daarom is Pinksteren ook hét feest van de Missie. Rond Pinksteren wordt elk jaar opnieuw onze steun gevraagd voor onze missionarissen in de Derde Wereld. Wij delen het geloof dat Jezus Christus leeft in onze wereldwijde kerkgemeenschap. Als wij samen komen in zijn Naam,  kan Hij ons blijven bezielen met zijn Goede Geest.