Op vrijdag 9 juni werd ik 61 jaar. Ik had er dit jaar weinig ruchtbaarheid aan gegeven. Toch waren er weer veel mensen die mij hebben verblijd met een mailtje, een appje of een kaartje. De mailtjes en appjes kan ik zelf beantwoorden, De kaarten worden mij uiteraard wel allemaal voorgelezen, maar het beantwoorden ligt voor mij wat moeilijker. Daarom wil ik vanaf deze plaats alle mensen hartelijk bedanken die mij voor mijn verjaardag een kaart hebben gestuurd. Dank voor uw persoonlijke gelukwensen. Ik hoop dat ik hier in Obdam samen met u allen nog veel mooie en gelukkige jaren mag beleven.
Op zaterdagavond 10 juni na de Mis is mijn verjaardag hier gevierd. Enkele leden van de Parochieraad hadden gezorgd voor mooi weer, dus ze hebben meteen maar van de gelegenheid gebruik gemaakt om tafels en stoelen en statafels in de pastorietuin neer te zetten, zodat alle kerkgangers die dat wilden mij daar konden feliciteren en een kopje koffie konden drinken. Dank aan degenen die dat dit jaar weer voor mij hebben georganiseerd.