Valentijn is één van de bekendste heiligen geworden, een ‘postillon d’amour’ die met zijn blijde boodschap veel harten weet te veroveren. Of er dit jaar veel Valentijnskaarten verstuurd zijn, dat weet ik niet. Het is lang geleden dat ik er zelf een heb ontvangen… Maar ik zat er dan ook niet op te wachten. Valentijnsdag viel dit jaar samen met Aswoensdag. Dat hield me meer bezig, want deze dag is voor mij nog altijd het begin van een bijzondere tijd. Ik probeer me wat te ontzeggen en wat meer te bidden. Maar eigenlijk hoeft niemand dat te weten, want de Vader in de hemel ziet het, en dat moet genoeg zijn. Ik zal er dan ook maar niet over uitweiden. U hebt misschien zelf ook wel het een en ander waaraan u in deze tijd extra aandacht besteedt. Of gaat uw aandacht uit naar een geheime geliefde? Dan was deze dag voor u misschien toch ook wel een bijzondere dag. Zou uw Valentijn in de gaten hebben gehad wie het is die smachtend wacht… Als het om verliefdheid gaat, dan moet er ten minste één persoon zijn aan wie het geheim wordt geopenbaard. Dat is de geliefde die er toch een keer achter moet komen dat hij of zij wordt bemind.
In zo’n geval is het niet voldoende als de Vader in de hemel het ziet. Gelukkig stuurt Hij dan heiligen als Sint Valentijn, die niets anders willen dan geliefden bij elkaar brengen. Zo is de Vader in de hemel, die in het verborgene ziet, altijd bereid je te helpen, of je nu moeite hebt met vasten of moeite hebt om degene aan te spreken op wie je verliefd bent.